Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van FinDt Advies B.V. is eerlijk en adequaat, gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed en gekwalificeerd medewerkers. Het beleid is van toepassing op alle medewerkers van Findt Advies B.V.

Het beleid heeft één hoofddoel en dat is het klantbelang. We willen met ons beleid voorkomen dat medewerkers geprikkeld worden om het eigen belang voor het belang van klanten te stellen. We zijn ervan overtuigd dat een integere en eerlijke bedrijfsvoering alleen op de juiste manier gecontinueerd kan worden als de uitgangspunten qua handelswijze van alle werknemers gelijk staan.

Findt beloont haar medewerkers op basis van een vast salaris;

  • Vast bruto maandelijkse beloning, afhankelijk van;
    – Leeftijd, ervaring, certificering en diploma’s
  • Vakantiegeld, 8% op jaarbasis
  • Indien van toepassing, reiskostenvergoeding
  • Opleidingskosten

Er is geen sprake van een variabele beloning. Wel is er sprake van een vaste beloning. Jaarlijks kunnen medewerkers een vaste verhoging krijgen die niet meer dan 10% bedraagt van het huidige jaarsalaris. Het vaste inkomen bestaat uit 12 keer het maandelijkse basissalaris en 8% vakantiegeld. De hoogte van de vaste beloning is afhankelijk van de volgende criteria;

  1. Opleidingen
  2. Klanttevredenheid
  3. Kwaliteit van het advies

Er zijn geen medewerkers met een beloning van meer dan € 1.000.000,- op jaarbasis.